Đăng Ký Thí Sinh

Đăng ký trực tiếp qua website với bảng đăng ký bên dưới

    THÔNG TIN CÁ NHÂN

    CÂU HỎI

* Bạn yêu thích/ thần tượng ca sĩ Việt Nam nào?

* Mọi người thường nhận xét bạn là người như thế nào?

️ Tôi cam đoan những thông tin khai báo ở trên là sự thật
️️ Tôi đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản trong thể lệ tuyển sinh của chương trình
TOP